Dostava in vračila

Osebni prevzem

Kupec blago prevzame v skladišču podjetja Colby d.o.o., Ob Dravi 6,2000 Maribor, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do petka med 8:30 in 16:00 uro. V primeru lastnega prevzema lahko zahtevamo identifikacijo prevzemnika.

 

Dostava preko Pošte Slovenije ali GLS

Dostava blaga je možna preko Pošte Slovenije ali GLS-a, ki blago dostavi do kupca v vseh krajih Slovenije.

Brezplačna dostava je upoštevana pri naročilu nad 150,00 € (brez DDV). V nasprotnem primeru je strošek poštnine avtomatično dodan naročilu.

 

Strošek poštnine za naročila nižja od 150,00 (brez DDV) znaša 3,49€. Strošek poštnine bo dodan vsem naročilom – v primeru konsignacijskih dobav, bo obračunan zbirno pri naslednji odjavi konsignacijskega blaga

Podjetje Colby d.o.o. ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljavca (paketne distribucije).

 

Dobavni rok

Večino proizvodov, ki so objavljeni v B2B spletni trgovini b2b.colby.si, in jih imamo na zalogi, vam bomo izdobavili najkasneje v roku 24ur po prejetem naročilu oz. plačilu. Podani dobavni roki ne vključujejo sobot, nedelj in praznikov, razen če ni posebej drugače dogovorjeno v pisni obliki. Lahko se zgodi, da celotne količine naročenih izdelkov kdaj ne bomo imeli na zalogi. V tem primeru bo skrbnik stranko o tem obvestil po telefonu ali elektronski pošti.

Colby d.o.o. si pridržuje pravico do podaljšanja dobavnega roka v primeru višje sile, za kar se štejejo požar, potres, poplave, vojne, stavke, neurja, prometni zastoji, državni ukrepi ali drugi nepredvidljivi dogodki, ki lahko dobavo naročenega blaga bistveno otežijo ali onemogočijo. Podjetje Colby d.o.o. je dolžno o nastanku ali prenehanju višje sile nemudoma obvestiti stranko.

 

Poškodbe pri transportu

Stranka je pri prevzemu pošiljke dolžna pregledati njeno vsebnost. S podpisom dobavnice in ali obrazca o vročitvi s strani kurirske službe  stranka potrjuje količino in vrsto prevzetega blaga. Kasnejših reklamacij glede količine in vrste blaga ne upoštevamo. V primeru poškodb pošiljke je stranka dolžna celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljavcu, ki je obvezan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost. O poškodbi pošiljke se obvesti tudi Colby d.o.o. Pošiljk, ki bodo na naš naslov poslane z odkupnino ne bomo sprejeli

 

Vračilo blaga

Vračilo originalno zapakiranega, nepoškodovanega blaga je možno v 8 dneh, po predhodnem dogovoru s prodajalcem in po veljavnem ceniku na dan vračila.

Splošno o blagu

Vsi izdelki, ki jih trži podjetje Colby d.o.o. imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za kupljeno blago veljajo splošni garancijski pogoji in določbe v prilogi posameznega blaga. Dobavnica/račun velja kot garancijski list, če garancijski list ni priložen ob dobavi. Colby d.o.o. zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.

Garancijski rok prične teči z dnem nakup oz. ko izročite blago končnemu kupcu. Garancija za tehnični izdelek je najmanj 12 mesecev. Proizvajalec za določene tehnične izdelke nudi daljši garancijski rok od minimalnega, kar je razvidno iz priloženega garancijskega lista. Za tehnične izdelke, za katere garancijska doba ni razvidna iz garancijskega lista, dobavnice ali računa, se šteje, da garancijska doba traja 12 mesecev.

Podaljšan lastninski pridržek

Blago je v lasti podjetja Colby d.o.o. vse do poravnave vseh obveznosti s strani kupca. V primeru, da kupec ne izpolnjuje svojih finančnih in drugih obveznosti, je Colby d.o.o. upravičen dobavljeno in neplačano blago vzeti nazaj brez oviranja s strani kupca. V takšnem primeru kupec dovoljuje vstop v njegove zasebne ali poslovne prostore, toliko, da Colby d.o.o. prevzame svojo last v posest, oziroma mora kupec na zahtevo Colby d.o.o. vrniti dobavljeno in neplačano blago.